logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 09 oktober 2020 13:09

Medlemmar! - anmäl er till seminarium om "Framtidens ANTDS-strategi

Blå Bandet, Sveriges Blåbandungdom tillsammans med ytterligare 20 organisationer arrangerar webbinarium 4 nov. kl. 10-11.30. För inbjudan, skicka mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan senast 28 oktober, se inbjudan.

FÖRELÄSARE
CARINA FERREIRA-BORGES (WHO) -TBC
Vikten av en konkret nationell strategi
MAGNUS JONSSON (REGERINGSKANSLIET)
Regeringens ANDTS-strategi: processen, tidplanen och framtiden
ANNA MÅNSDOTTER (FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN)
Folkhälsomyndighetens syn på kommande ANDTSstrategi
HÅKAN LEIFMAN (FORSKARE OCH KONSULT)
Presentation av civilsamhällets ANDTS-Skuggstrategi

PANELSAMTAL
PERCY LARSSON (SKATTEVERKET)
MONA ERIKSSON (POLISMYNDIGHETEN)
ULRIKA ANKARGREN (LÄNSSTYRELSEN)

A R R A N G Ö R E R
I O G T - N T O
P O L I S F Ö R B U N D E T
A S T M A - O C H A L L E R G I F Ö R B U N D E T
S V E N S K S J U K S K Ö T E R S K E F Ö R E N I N G
S V E R I G E S L A N D S R Å D F Ö R A L K O H O L - O C H N A R K O T I K A F R Å G O R
F Ö R Ä L D R A F Ö R E N I N G E N M O T N A R K O T I K A
B O S N I E N O C H H E R C E G O V I N A S K V I N N O R I K S F Ö R B U N D
E U R O P E A N C I T I E S A G A I N S T D R U G S
J U N I S
A L K O H O L P O L I T I S K T F O R U M
V I S I R
B L Å B A N D E T
K V I N N O O R G A N I S A T I O N E R N A S S A M A R B E T S R Å D I A L K O H O L - O C H
N A R K O T I K A F R Å G O R
F Ö R E N I N G E N F Ö R F A M I L J E C E N T R A L E R S F R Ä M J A N D E
R I K S F Ö R B U N D E T H J Ä R T L U N G
N A R K O T I K A P O L I T I S K T C E N T E R
V E R D A N D I
F R I S K S P O R T A R N A
A N H Ö R I G A M O T D R O G E R
S V E R I G E S B L Å B A N D S U N G D O M
S V E N S K A R O C H I N V A N D R A D E M O T N A R K O T I K A