logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 24 september 2020 14:13

Nyhetsbrevets ledare: Regeringen saknar alkoholpolitiska ambitioner

Ingen höjning av alkoholskatten på sex år och ingen ökning av anslagen till alkohol- och narkotikaområdet, skriver Owe Ranebäck, nyhetsbrevets redaktör.

pdfNyhetsbrev_14-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

Ledare:

Regeringen saknar alkoholpolitiska ambitioner

Regeringen förslår en höjning av alkoholskatten från 2023. Senast som alkoholskatterna höjdes var 2017 det vill säga att det kommer att ha gått sex år sedan alkoholskatten höjdes senast.

Detta visar med all tydlighet att regeringen inte har någon alkoholpolitisk strategi när det gäller alkoholskatterna. Den nu föreslagna höjningen 2023 motiveras till och med att den ska tillföra försvaret mer pengar. Så kan vi inte ha det.

Alkoholskatternas måste höjas varje år i syfte att minska konsumtionen. Eftersom regeringen tydligen inte ser skatten som ett alkoholpolitiskt instrument måste en indexreglering av alkoholskatten införas. Först då blir det en

årlig höjning.

Trots att alkoholskatten inte höjs på sex år skriker alkoholbranschen i högan sky. Det har de allt gjort. Det beror givetvis på att varje skattehöjning minskar deras försäljning och vinster! En sådan partsinlaga är inte mycket att bry sig om!

Ett ytterligare exempel på att den här regeringen inte har några alkoholpolitiska ambitioner är att ekonomiska medel till den nya ANDT-strategin saknas i nästa års budget och heller ingen höjning av anslagen till alkohol- och narkotikaområdet föreslås.

Owe Ranebäck

Redaktör Nyhetsbrevet