logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 10 september 2020 06:03

Blåbandsförbundets ordförande har avgått

Susanne Jensen har avgått som förbundsordförande med omedelbar verkan och lämnar förbundsstyrelsen under pågående mandatperiod. Som anledning anges att hon behöver prioritera sin familj, arbete och hälsa.

Blåbandsförbundet kommer inte att kommentera detta ytterligare utan respekterar de skäl som anges.

Styrelsen kommer att utse en tillförordnad ordförande.