logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 01 juli 2020 09:39

Nyhetsbrevets redaktör Owe Ranebäck kommenterar regeringens ANDT-strategi i nyhetsbrev 10

Regeringens ANDT-strategier, särskilt den senaste, har varit väldigt allmänt hållna utan konkreta förslag till åtgärder. Målen den senaste fyraårsperioden har endast varit att minska skadlig alkoholkonsum, trots att alla vet att en ökad totalkonsumtion leder till ökade skador har man inte haft som målsättning att minska bruket av alkohol.

Nu har civilsamhället utarbetat och till regeringen överlämnat en skuggstrategi i vilken det förebyggande arbetet ställs i centrum. Eftersom socialminister Lena Hallengren hittills gjort kloka uttalanden i alkoholfrågor, hoppas vi givetvis att civilsamhällets synpunkter får genomslag i den nya strategi som ska börja gälla från 2021.

Läs fler kommentarer och nyheter:

pdfNyhetsbrev_10-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf