Skriv ut denna sida
fredag, 12 juni 2020 14:59

Nyhetsbrev 9: Tillgängligheten har betydelse

I detta nyhetsbrev kan vi bland annat notera att unga i fyra nordiska länder både minskar och ökar sin alkoholkonsumtion. I Norge.

Finland och Sverige har berusningsdrickandet minskat kraftigt sedan 1990-talet. Men en ny rapport visar att alkoholkonsumtionen bland danska ungdomar ökat markant samtidigt som deras välmående minskat. Givetvis finns det sociala faktorer bakom ett ökat drickande, både i Danmark och de andra tre nordiska länderna. Men en annan ganska radikal skillnad är nog ländernas alkoholpolitik: Försäljningsmonopol i Norge, Finland och Sverige och försäljning av alkoholdrycker i vanliga livsmedelsbutiker i Danmark!

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN har presenterat preliminära siffror som visar att den totala alkoholkonsumtionen skulle ha minskat med sju procent under coronapandemin. Denna studie ska nog tas med en nypa salt. För det första omfattar studien endast två månader, mars och april. Vi vet inte vad som kommer att hända med konsumtionen om pandemin blir långvarig.

Det som påverkat totalkonsumtionen dessa båda månader är den kraftiga minskningen av den oregistrerade konsumtionen såsom resandeinförseln, smuggling mm (-56%) och restaurangförsäljningen (-52%) och som i stort förklarar den minskade totalkonsumtionen. Hur kommer svenska folket att bete sig när allt fler pandemirestriktioner upphävs eller luckras upp, eller om pandemin blir långvarig med fortsatt isolering och ökad ensamhet mm. Det vet vi inte som det numera heter i den politiska debatten. Risken är att Systembolagets försäljning kommer att öka när tidigare inköpt eller lagrad alkohol hemma tar slut.
Owe Ranebäck redaktör nyhetsbrevet

pdfNyhetsbrev_9-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf