logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 03 maj 2021 15:05

Information från förbundet

Till förtroendevalda i föreningar, distrikt förbund samt personal. Även för allmänt intresse.

lördag, 24 april 2021 10:15

Francis Murphydagen 24 april

Francis Murphy startade det som gav inspiration till att Blå Bandet bildades. Han föddes 24 april 1836 i Irland, utvandrade som 16-åring till Amerika. Periodvis drack han mycket sprit och efter ett slagsmål dömdes han till fängelse. Där blev han kristen och avgav nykterhetslöfte 1870.

Efter frigivningen gav han vittnesbörd och samlade tusentals människor för nykterhet. Som emblem antog han ett blått band efter att ha läst bibeln 4 Mos. 15:38-39. Via England tog Oskar Eklund idén till Sverige och startade tidningen Blå Bandet 1883 som också är det år som räknas som starten för Blå Bandet i Sverige. Året därpå bildades den första Blåbandsföreningen i Göteborg.

Francis Murphy del av plakett webb

... från organisationssekreteraren. (klicka på rubriken för att komma vidare)

tisdag, 16 mars 2021 17:03

Blå Bandets verksamhetsstrateg slutar

Blå Bandets verksamhetsstrateg Emil Gillsberg avslutar på egen begäran sin tjänst för att gå vidare till nya arbetsuppgifter.

Han slutar sista april. Förbundet kommer att påbörja en rekrytering till tjänsten.

tisdag, 02 mars 2021 10:05

Årsmöten i föreningar & distrikt

Blåbandsförbundet har full förståelse för om föreningar och distrikt inte kan genomföra sina årsmöten i föreskriven tid. Stadgarna har inte förutsett effekterna av den pandemi som vi nu alla lever i.

tisdag, 02 mars 2021 10:00

Information från Blåbandsförbundet

Till förtroendevalda (de flest har fått via e-post) och övriga intresserade. (klicka på rubriken för att komma till PDF-fil)

tisdag, 02 mars 2021 10:06

Medlemslistor

Är utskickade till föreningar och distrikts personuppgiftsbiträden. (kallas så enligt GDPR)

Tyvärr har en del medlemmar fått kort tid för betalning 28/2 medan de flesta har fått 31/3, detta datum gäller alla!

Tre intressanta personer har delat med sig av sina erfarenheter som underlag för Blå Bandets arbete med satsningen ”Jag ser”, för att uppmärksamma barn i social utsatthet. Det har skett genom filminspelningar som kommer att läggas ut när de är färdigredigerade.

Linda Hambre är socionom och har arbetat som socialsekreterare. Nu är hon pastor med fokus på ungdomar i Betanianyrkan, Åbytorp.  Med Linda spelades det in två filmer, ett kortare samt en något länge föreläsning där hon bland annat berättar om hur det går till att göra orosanmälan. Hon lyfter också att socialtjänsten behöver få en positivare bild en den negativa som ofta media förmedlar.

Carina Berg är församlings- och diakoniassistent i Svenska kyrkan, Asker-Lännäs pastorat. Hon berättar i den kommande filmen om hur viktiga många vuxna var i hennes närhet var när hon växte upp.

Cecilia Enes är fängelsepastor på Kumla anstalten. Hon berättar om att många barn redan från början har svåra förutsättningar genom att föräldrar inte har haft förmågan att ge barnen en trygg uppväxt.

Filmerna kommer att läggas ut på www.jagser.se när de är färdiga och reportage i tidningen Blå Bandet. Inspelningsdagen genomfördes under coronasäkra förhållanden i Åbytorpskyrkan utanför Kumla.

Alla tre i förbundets personal var på plats under dagen. Chatarina Forsberg och Emil Gillsberg hade förberett och genomförde inspelningarna, Per-Olof Svensson för reportage till tidning, hemsida och sociala medier.

Bilder: Linda Hambre föreläser; Carina Berg genom kameralinsen samt Celia Enes.

PER-OLOF SVENSSON text & foto

Inspelning Linda Hambre webb

Linda Hambre webb

Carina Berg i kamera webb

Carina Berg webb

Celia Enes webb

 

Sida 2 av 7

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login