logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 01 oktober 2018 13:03

Personuppgiftsbiträdesavtal med anledning av GDPR

Nu gäller att det måste finnas ett "Personuppgiftsbiträdesavtal" för att föreningar och distrikt ska få erhålla medlemslistor. En person utses, avtal skickas till förbundet.