logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 15 januari 2018 10:51

Info om Bolagsverkets fråga om "verklig huvudman"

Klicka på rubrik för fråga och svar!

Fråga från Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundet, till Bolagsverket 2017-12-15

Behöver ideella organisationer svara på "verklig huvudman?

 

Svar från Caroline Fransson, Bolagsverket, handläggare verklig huvudman 2017-12-18

Om en ideell förening kommer fram till att det finns någon eller några som har ett bestämmande inflytande genom att de kontrollerar mer än 25% av rösterna i föreningen ska dessa anmälas in som verkliga huvudmän. Om föreningen däremot kommer fram till att det inte finns någon som ytterst kontrollerar föreningen behöver ingen anmälan göras till Bolagsverket.

Beroende på vad det är för typ av verksamhet kan det däremot bli aktuellt att lämna uppgifter om styrelseledamöter och firmatecknare. Detta gäller i de fall en förening stadigvarande samlar in pengar som de ger bort till någon annan.