logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 15 januari 2018 10:51

Info om Bolagsverkets fråga om "verklig huvudman"

Klicka på rubrik för fråga och svar!

Fråga från Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundet, till Bolagsverket 2017-12-15

Behöver ideella organisationer svara på "verklig huvudman?

 

Svar från Caroline Fransson, Bolagsverket, handläggare verklig huvudman 2017-12-18

Om en ideell förening kommer fram till att det finns någon eller några som har ett bestämmande inflytande genom att de kontrollerar mer än 25% av rösterna i föreningen ska dessa anmälas in som verkliga huvudmän. Om föreningen däremot kommer fram till att det inte finns någon som ytterst kontrollerar föreningen behöver ingen anmälan göras till Bolagsverket.

Beroende på vad det är för typ av verksamhet kan det däremot bli aktuellt att lämna uppgifter om styrelseledamöter och firmatecknare. Detta gäller i de fall en förening stadigvarande samlar in pengar som de ger bort till någon annan.

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login