logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 20 december 2021 09:03

Vi står inför en av våra största utmaningar på många år!

Det finns en uppenbar risk att den alkohol som idag bara får säljas på Systembolaget, inom några år får börja säljas i andra butiker i våra städer. Detta beroende på att en statlig utredning nu föreslår att det ska bli tillåtet med så kallad ”Gårdsförsäljning av alkohol.”

Därför behöver vi gemensamt, föreningar, distrikt och förbund agera så att detta inte blir verklighet!

 pdfVi_står_inför_en_av_våra_största_utmaningar_på_många_år.pdf

pdfInfo_från_Blåbandsförbundet_17_december_2021.pdf

pdfIOGT-NTO_gårdsförsäljning_sammanfattning.pdf

pdfIOGT-NTO_rapport_gårdsförsäljning.pdf

Sverige har ett undantag i EU att få ha monopol för alkoholförsäljning på Systembolaget.
Om vi själva tillåter försäljning på fler ställen, har vi själva luckrat upp monopolet.
Några argument:

  • Två tidigare statliga utredningar kom fram till att det inte är möjligt utan att Systembolagets monopol upphör.
  • Om undantaget för Systembolagets monopol upphör, får andra butiker sälja, även i städer.
  • Det som anges som en satsning för landsbygden, ger istället stora alkoholföretag att kunna sälja mer.
  • Jämför när apoteksmonopolet upphörde, små apotek köptes upp av större.
  • Ökad tillgänglighet på alkohol innebär ökad försäljning.
  • Fler barn, unga och närstående riskerar att drabbas när fler dricker mer.


Vi behöver nu väcka allmänhetens uppmärksamhet och riksdagens ledamöter på vad de verkliga
konsekvenserna innebär om den så kallade ”gårdsförsäljningen av alkohol” blir verklighet.

Det ni i föreningar och distrikt kan göra är bland annat:

  • Läs Blå Bandets ledare!
  • Läs IOGT-NTO:s sammanställning och rapport!
  • Skriv insändare!
  • Kontakta riksdagsledamöter från ert geografiska område!

När din förening/distrikt har aktiverat er i denna ödesfråga, kan ni också få ett bidrag från förbundet,
3.000 kr i bidrag till ett kulturprogram.
Vi lottar ut tre bidrag bland de som redovisat senast på Francis Muprhy-dagen 24 april 2022.

Dessutom till alla som redovisar senast på Francis Muprhy-dagen 24 april 2022:
Varje medlem som gör och redovisar aktivitet: 2 Sverigelotter
Varje förening/distrikt som gör och redovisar aktivitet: 10 Sverigelotter

Tillsammans mot den så kallade ”gårdsförsäljningen av alkohol!”

Ann-Marie Lindgren                                            Per-Olof Svensson
Förbundsordförande                                             Organisationssekreterare