Skriv ut denna sida
torsdag, 06 maj 2021 18:48

Nytt studiematerial: Nu gör vi skillnad!

Varför finns det ett alkoholmonopol? Ökar eller minskar narkotikakonsumtionen i Sverige? Vad kan man göra för att färre ungdomar ska börja röka och vem bestämmer egentligen vad i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor? 

Studiematerialet "Nu gör vi skillnad!" utgår från den skuggstrategi som togs fram av forskare och organisationer (bl.a. Blå Bandet) inför arbetet med en ny nationell ANDTS-strategi.
Studiecirkeln består av 5-7 träffar, med fokus på alkohol, narkotika och tobak.
Ni väljer själva vad ni vill fördjupa er kring och tar tillsammans fram en plan för ert lokala påverkansarbete.