logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 06 maj 2021 18:48

Nytt studiematerial: Nu gör vi skillnad!

Varför finns det ett alkoholmonopol? Ökar eller minskar narkotikakonsumtionen i Sverige? Vad kan man göra för att färre ungdomar ska börja röka och vem bestämmer egentligen vad i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor? 

Studiematerialet "Nu gör vi skillnad!" utgår från den skuggstrategi som togs fram av forskare och organisationer (bl.a. Blå Bandet) inför arbetet med en ny nationell ANDTS-strategi.
Studiecirkeln består av 5-7 träffar, med fokus på alkohol, narkotika och tobak.
Ni väljer själva vad ni vill fördjupa er kring och tar tillsammans fram en plan för ert lokala påverkansarbete.
 
 

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login