logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 04 december 2020 12:28

Remiss stadgar

Remiss inför kommande förslag från förbundsstyrelsen till förbundsårsmötet nästa år är utskickad till kontaktpersoner i föreningar och distrikt.

Kontakta i första hand dem om ni vill ta del av dem, beställ i andra hand via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Följebrev:

Remiss stadgar inom Blå Bandet

  • Förbund
  • Distrikt
  • Förening

Förbundsårsmötet 2019 beslutade att återremitterra förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar för bearbetning och därefter för remissbehandnling av distrikt och föreningar.

Förbundsstyrelsen har haft en stadgegrupp som också har arbetat gemensamt med Sveriges Blåbandsungdom. Målsättningen att ha gemensam inledning i bägge organisationernas stadgar.

Förslagen från stadgegruppen har bearbetats av förbundsstyrelsen och inför detta utskick genomgått ytterligare bearbetning av arbetsutskottet.

Nu skickas förslaget ut på remiss, som därefter behandlas av förbundsstyrelsen som kommer med ett slutligt förslag till förbundsårsmötet.

Vi har stor förståelse för att det under Coronapandemin är svårare att träffas för att diskutera. Om det inte är möjligt kan det ske via andra former. Från förbundet kan vi hjälpa till med teknisk lösning för webbmöten. Mail och telefon kan också vara lösningar för att diskutera.

Nuvarande stadgar finns under meny ”dokument” på www.blabandet.se

Synpunkter på förslag skickas in senast 31 januari 2021, i första hand på mail:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Via brevpost om mail inte är möjligt till:
Sveriges Blåbandsförbund, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

På uppdrag av förbundsstyrelsen

Per-Olof Svensson
organisationssekreterare