logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 17 april 2020 16:53

Obetalda medlemsavgifter

De som är personuppgiftsbiträde i Blåbandsföreningarna enligt GDPR-avtal, har nu fått uppgift om vilka medlemmar som inte har betalat. Försök att ta kontakt och påminn, så slipper vi extra  administration och kostnader för påminnelser.  Medlemsavgift behöver vara betald senast 11 maj, därefter skickas påminnelser.

Om utsänd medlemsavisering saknas, kan medlemmen betala på något av våra konton, viktigt då att som meddelande anges:

”Medl. avg. förnamn – efternamn”

Sveriges Blåbandsförbund plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321
Swish 123 180 81 20