logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 15 april 2020 15:03

Nyhetsbrev från SLAN

Nyhetsbrev från Sveriges Landsråd i alkohol och narkotikafrågor.

SLAN: Ni som medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbund är viktiga för oss och vi vill på bästa möjliga sätta stötta och vara er behjälpliga. Ett steg i att få en tätare kontakt med er är att beskriva vår verksamhet i ett nyhetsbrev ett antal gånger per år.

pdfSLANs_nyhetsbrev_nr_1_2020.pdf