logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
lördag, 04 juli 2020 07:41

Semestertider

6/7-7/8 Verksamhetsstrateg Emil Gillsberg;                           
27/7-28/8 Organisationssekreterare Per-Olof Svensson.

Här finns information att hämta. Klicka på rubriken!

Ett sätt att finansiera projekt kopplat till lokalen är att söka verksamhetsutvecklingsbidrag hos Boverket. Där kan man söka för att anställa, köpa in inventarier och till viss byggnation.
Ring Vivi Lovelock på Våra Gårdar 073-4606388 för mer info!
Sista ansökningsdag är 31/8, ju fortare processen kommer igång desto bättre!

Coronasituationen har gjort att de flesta möten och arrangemang är inställda/flyttade till framtiden. En del börjar bli vana med att ha möten och delta i föreläsningar på internet. För de flesta är detta helt nytt.

Finns i pdf-fil som du ser när du klickar på rubriken.

fredag, 17 april 2020 16:53

Obetalda medlemsavgifter

De som är personuppgiftsbiträde i Blåbandsföreningarna enligt GDPR-avtal, har nu fått uppgift om vilka medlemmar som inte har betalat. Försök att ta kontakt och påminn, så slipper vi extra  administration och kostnader för påminnelser.  Medlemsavgift behöver vara betald senast 11 maj, därefter skickas påminnelser.

Om utsänd medlemsavisering saknas, kan medlemmen betala på något av våra konton, viktigt då att som meddelande anges:

”Medl. avg. förnamn – efternamn”

Sveriges Blåbandsförbund plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321
Swish 123 180 81 20

tisdag, 10 mars 2020 10:46

Rapportblankett föreningar & distrikt

Föreningar som genomfört årsmöte skickar in normalt senast 15/3. Distrikt normalt senast 15/5,  två veckor efter senarelagt årsmöte pga. Coronasituationen.

tisdag, 10 mars 2020 06:51

Frågor till föreningar & distrikt

Skicka in föreningens/distriktets svar senast 1 juni 2020. Frågor om verksamhet, samverkan med NBV och kampanjen "Har du också fått nog - Stoppa beroendereklamen!"

Blåbandsförbundet har redan fått några svar på frågor till föreningar och distrikt. En av frågorna är om man har hjälpt till att sprida vår kampanj ”Har du också fått nog – Stoppa beroendereklamen!  En förening har svarat ”nej” och på följdfrågan om man önskar hjälp blev svaret ”ja”. Därför har jag nu satt ihop en liten förslagslista uppdelad i en ”analog” del, dvs. via papper samt en ”digital” för internet. Bägge kan givetvis användas.

Per-Olof Svensson
Blåbandsförbundet, org. sekr.

Två olika vägar: ”analogt” (papper) och "digitalt" (internet)

ANALOGT (om ni behöver hjälp med utskrift – kontakta kansliet!)

> Sätt upp affischer på anslagstavlor i affärer, sporthallar och utomhus.

> Dela ut info i brevlådor (respektera ”nej tack till reklam”)

Original här:
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_1.pdf
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_2.pdf

> Skicka brev till ”din” riksdagsledamot. Underlag finns att hämta på hemsidan www.fattnog.se

> Rekrytera nya medlemmar.
pdfMedlemsanmälan_Blå_Bandet_2020.pdf

> Ge en ekonomisk gåva till förbundet till att fortsätta driva kampanjen nationellt.
Sveriges Blåbandsförbund plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321 Swish 123 180 81 20

DIGITALT

> Gå in på www.fattnog.se

> Skriv under namninsamlingen! / Gör skillnad!

> Skicka mail till ”din” riksdagsledamot. / Gör skillnad!

> Dela filmen i dina sociala flöden som Facebook, Twitter m.fl.

> Dela kampanjens hemsida i dina sociala flöden som Facebook, Twitter m.fl.

> Använd våra affischer!
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_1.pdf
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_2.pdf

> Ge en ekonomisk gåva till förbundet till att fortsätta driva kampanjen nationellt.
Sveriges Blåbandsförbund plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321 Swish 123 180 81 20

FÖRENINGAR & DISTRIKT

Utöver ovanstående, inspirera medlemmar att sprida kampanjen”!

onsdag, 15 april 2020 15:03

Nyhetsbrev från SLAN

Nyhetsbrev från Sveriges Landsråd i alkohol och narkotikafrågor.

Sida 1 av 3