logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Umeå kommun får CAN:s pris för sin höga närvaro och långsiktighet i det ANDTS-förebyggande arbetet. Utmärkelsen bekräftades med vandringspris, diplom och blommor vid konferensen Förebygg.nu som sändes från Regionens hus i Göteborg med 900 deltagare digitalt.

På plats fanns föredragshållare, moderatorer, arrangörsfunktionärer, teknisk personal samt några få journalister. Vidare två representanter för Umeå kommun, Seth Åberg, processledare för det brotts- och drogförebyggande arbetet och Leif Lundin, socionom, alkohol- och drogrådgivning ”Ingången” samt prisutdelaren, Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Umeå Förbyggande kommun webb

Representanter för Umeå kommun på plats vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg. Seth Åberg och Leif Lundin. Foto Per-Olof Svensson

Vandringspriset är en fågelstatyett som kommunen får ta hand om till nästa år.

- Vi ska lära den att flyga, sa Leif Lundin.

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå, deltog digitalt och tackade för utmärkelsen. Han betonade den samverkan som har gett underlag till att bli ”Årets förebyggande kommun”.

- Ska staden växa hållbart så innefattar det även socialt. Helt avgörande är att jobba tillsammans. Vi har jobbat nära såväl polis som föreningsliv och företag. Nu kan vi visa upp priset i skolorna och för alla andra i samhället, så att de får se att de faktiskt blir uppmärksammade för det arbete som de gör varje dag.

Hans Lindberg framhöll att kommunen tidigt bestämde sig för att ta upp kampen mot narkotika och betonade att utmärkelsen stärker det fortsatta förebyggande arbetet.

Samverkan mellan olika aktörer var också något som lyftes på plats i Göteborg:

- Vi samverkar och hämtar inspiration även från andra kommuner och regioner, säger Leif Lundin.

Även om mycket fungerar bra så finns det även i denna kommun, barn och unga som far illa.

- Nu kanske vi behöver tänka mer på riskgrupper. Då blir den stora utmaningen att inte tappa fart i det vi redan gör, utan fortsätta att göra det bra samtidigt som vi vänder oss mot nya grupper, sa Seth Åberg.

Efter avslutad prisutdelning och fotografering fick Blå Bandet en pratstund med pristagarna och de fick frågan om de känner till Blå Bandet. Svaret blev positivt och nämnde Blåbandslokalen (som dock inte längre finns kvar i Umeå) samt att Ann-Marie Lindgren är verksam i Blå Bandet.

Det var väldigt annorlunda att vara på plats vid årets Förebygg.nu som i vanliga fall lockar 700-800 deltagare och en mängd organisationer som får möjlighet att visa upp sin verksamhet. Nu var vi få på plats men samtidigt fint att träffa både de jag känner sedan tidigare och nya, som pristagare och föreläsare.

PER-OLOF SVENSSON

Motivering: pdfCAN-pris_Årets_förebyggande_kommun_2021.pdf

Nyheter sammanställda av Owe ranebäck.

Internationella Blå Korset, där Sveriges Blåbandsförbund är medlem, har under två dagar hållit digitalt möte. Till ny president valdes Jahn Reinhard, Tyskland. Ingalill Söderberg, Sverige, omvaldes till ledamot i nätverkskommittén.

Albert Moukolo, Schweiz, avgick som president och i sitt avslutningstal framhöll han särskilt Blå Bandet i Sverige:

”Jag riktar ett särskilt tack till Blå Bandet i Sverige som öppnade mina ögon för de problem som alkohol orsakar”.

Normalt arrangeras det internationella mötet vart fjärde år och skulle ha arrangerats i Sydafrika förra året. På grund av pandemin flyttades det ett år och blev digitalt. Ingalill Söderberg har varit ledamot sedan 2012 och fick förnyat förtroende.

Utöver val av nätverksstyrelse behandlades bokslut, budget, verksamhetsplan och policydokument. Från Sveriges Blåbandsförbund var Per-Olof Svensson ombud.

Klicka på rubrik för att komma till länk!

Klicka på rubrik för att komma till länk!

Redaktören Owe Ranebäck med budgetkommentar: Att förebygga ANDT-skador är inte regeringens bästa gren

15-17 oktober 2021 eller 12-14 november, Västerbacken Holmsund. Arr: Västerbottens Blåbandsdistrikt & NBV. Mer info: Se inbjudan!

Det skriver Owe Ranebäck i ledaren för nyhetsbrevet.

Utmärkelsen delades ut i samband med Blåbandsförbundets rikskonferens i Sälen. Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som alkoholpolitisk sekreterare. Per var inbjuden föreläsare under förbundets årsmöte och gav en översikt över de forskningsrapporter som getts ut under senare år i serien ” Om människor, samhälle och politik”. I samband med jubileumsfesten för Sälsäterns fjällgård som firar 75 år, delades utmärkelsen ut till Per Leimar som blev glatt överraskad. Utmärkelsen delas ut vartannat år och heter Oskar Eklund-priset till minne av att han startade tidningen Blå Bandet 1883.

Motivering:

Per Leimar är en ödmjuk och sammanhållande kraft i den internationella forskargrupp som varje år sammanställer en rapport om alkoholens påverkan. Det sker i serien ”Om människor, samhälle och politik”. Den senast om Alkohol och coronapandemin.

Forskargruppens sammansättning fördelas på Australien, Kanada, Sverige och USA och träffas vanligtvis under en vecka i Sverige för att sammanställa det förarbete som gruppen gjort. Per brukar beskriva sin uppgift som ”kaffekokare” men är betydligt viktigare.

Att lyckas få denna forskargrupp att förbereda och sammanställa de årliga rapporterna, behöver den sammanhållande insats som Per svarar för. Dessutom är det Per som därefter i många sammanhang ser till att rapporterna får spridning för opinionsbildning, istället för att endast hamna i arkiv.

Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som politisk sekreterare. I sitt arbete har han koll och skapar underlag för folkbildning i alkoholpolitiska frågor, som t.ex. ANDTS-strategin och den så kallade gårdsförsäljningen av
alkohol.

Det som gör Per Leimar till en värdig mottagare av Blå Bandets opinionsbildarutmärkelse är att han delar med sig av sina kunskaper inom hela nykterhetsrörelsen och vid externa möten och konferenser.

 

Foto: Per-Olof Svensson

Per Leimar webb

Elisabet Andersson, Almunge, har tilldelades Francis Murphy-plaketten av Blåbandsförbundet.

Utmärkelsen delades ut i samband under jubileumsfesten för Sälsäterns Fjällgård i Sälen. BUFF, Blåbandsungdomens Fjällstugeförening firar i år 75 år. Jubileet ingick i rikskonferensen som också innehöll årsmöten och medlemsmöten för Blåbandsförbundet, BUFF och Blåbandsrörelsens folkhögskola Helliden.

MOTIVERING:

Elisabet Andersson har ett livslångt, personligt och starkt engagemang för Sveriges Blåbandsungdom, Blå Bandet och Sälsäterns Fjällgård i Sälen.

Elisabet var under många år ordförande för Almunge SBU-avdelning. När verksamheten var som mest omfattande, erbjöds varje vecka barn-, ungdoms- och idrottsgrupper. De flesta som växte upp och deras föräldrar i Almunge visste vad SBU var. Utöver detta arrangerade SBU många olika läger, fester och idrottsarrangemang. Genom Elisabets entusiasm fanns många ledare och förtroendevalda som gjorde allt detta möjligt.

Under de senaste åren har Elisabet varit ordförande för BUFF, Blåbandsungdomens fjällstugeförening. Även här har hennes entusiasm gett resultat med att många medlemmar på sin fritid ställt upp med underhåll och renoveringar.

Med en så stor anläggning krävs det också insatser från hantverkare. Detta har inneburit ett stort ansvar för Elisabet med projektering och samordning tillsammans med styrelsen.

Att det finns en alkoholfri anläggning i en attraktiv miljö är en stor tillgång för att framhålla vår nyktra ideologi. Till detta krävs engagerade, entusiasmerande och lojala medlemmar. Elisabet Andersson är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

Sveriges Blåbandsförbund

Foto: Per-Olof Svensson

Elisabet Francis Murphy webb

Sida 10 av 25

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login