logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Utmärkelsen delades ut i samband med Blåbandsförbundets rikskonferens i Sälen. Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som alkoholpolitisk sekreterare. Per var inbjuden föreläsare under förbundets årsmöte och gav en översikt över de forskningsrapporter som getts ut under senare år i serien ” Om människor, samhälle och politik”. I samband med jubileumsfesten för Sälsäterns fjällgård som firar 75 år, delades utmärkelsen ut till Per Leimar som blev glatt överraskad. Utmärkelsen delas ut vartannat år och heter Oskar Eklund-priset till minne av att han startade tidningen Blå Bandet 1883.

Motivering:

Per Leimar är en ödmjuk och sammanhållande kraft i den internationella forskargrupp som varje år sammanställer en rapport om alkoholens påverkan. Det sker i serien ”Om människor, samhälle och politik”. Den senast om Alkohol och coronapandemin.

Forskargruppens sammansättning fördelas på Australien, Kanada, Sverige och USA och träffas vanligtvis under en vecka i Sverige för att sammanställa det förarbete som gruppen gjort. Per brukar beskriva sin uppgift som ”kaffekokare” men är betydligt viktigare.

Att lyckas få denna forskargrupp att förbereda och sammanställa de årliga rapporterna, behöver den sammanhållande insats som Per svarar för. Dessutom är det Per som därefter i många sammanhang ser till att rapporterna får spridning för opinionsbildning, istället för att endast hamna i arkiv.

Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som politisk sekreterare. I sitt arbete har han koll och skapar underlag för folkbildning i alkoholpolitiska frågor, som t.ex. ANDTS-strategin och den så kallade gårdsförsäljningen av
alkohol.

Det som gör Per Leimar till en värdig mottagare av Blå Bandets opinionsbildarutmärkelse är att han delar med sig av sina kunskaper inom hela nykterhetsrörelsen och vid externa möten och konferenser.

 

Foto: Per-Olof Svensson

Per Leimar webb

Elisabet Andersson, Almunge, har tilldelades Francis Murphy-plaketten av Blåbandsförbundet.

Utmärkelsen delades ut i samband under jubileumsfesten för Sälsäterns Fjällgård i Sälen. BUFF, Blåbandsungdomens Fjällstugeförening firar i år 75 år. Jubileet ingick i rikskonferensen som också innehöll årsmöten och medlemsmöten för Blåbandsförbundet, BUFF och Blåbandsrörelsens folkhögskola Helliden.

MOTIVERING:

Elisabet Andersson har ett livslångt, personligt och starkt engagemang för Sveriges Blåbandsungdom, Blå Bandet och Sälsäterns Fjällgård i Sälen.

Elisabet var under många år ordförande för Almunge SBU-avdelning. När verksamheten var som mest omfattande, erbjöds varje vecka barn-, ungdoms- och idrottsgrupper. De flesta som växte upp och deras föräldrar i Almunge visste vad SBU var. Utöver detta arrangerade SBU många olika läger, fester och idrottsarrangemang. Genom Elisabets entusiasm fanns många ledare och förtroendevalda som gjorde allt detta möjligt.

Under de senaste åren har Elisabet varit ordförande för BUFF, Blåbandsungdomens fjällstugeförening. Även här har hennes entusiasm gett resultat med att många medlemmar på sin fritid ställt upp med underhåll och renoveringar.

Med en så stor anläggning krävs det också insatser från hantverkare. Detta har inneburit ett stort ansvar för Elisabet med projektering och samordning tillsammans med styrelsen.

Att det finns en alkoholfri anläggning i en attraktiv miljö är en stor tillgång för att framhålla vår nyktra ideologi. Till detta krävs engagerade, entusiasmerande och lojala medlemmar. Elisabet Andersson är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

Sveriges Blåbandsförbund

Foto: Per-Olof Svensson

Elisabet Francis Murphy webb

Vid förbundsårsmötet i Sälen valdes Ann-Marie Lindgren, Umeå, till ny förbundsordförande. Nils-Åke Pehrsson, Timmersdala, omvaldes till förbundskassör. Nyvalda ledamöter blev Niclas Lidström, Skövde samt Camilla Karlsson, Kumla. Omvalda ledamöter Curt Arne Gisleskog, Herrljunga; Hans Berbres, Edsbyn samt Annika R Bergman, Grästorp. I styrelsen ingår även Lena Elmquist, Tidaholm, vald av Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening.

 

Ann-Marie Lindgren, nyvald förbundsordförande avslutar årsmötet i Sälen. (Foto: Per-Olof Svensson)

Ann Marie avslutar årsmötet webb

måndag, 16 augusti 2021 20:02

Nyhetsbrev 10: Owe Ranebäck, redaktör:

"Märklig inställning till utvärdering av narkotikapolitiken." Läs ledaren och fler nyheter i "Fakta, argument & debatt" från Blå Bandet i samverkan med SLAN.

Om du inte redan får vårt uppskattade nyhetsbrev via mail kan du beställa. Finns även i PDF-format att hämta här genom att klicka på rubriken!

Klicka på rubrik för att komma till länk.

Även årets sommar blir för många annorlunda i spåren av coronapandemin.  Vi befarar att det kan innebära att fler väljer att låta alkoholen få större utrymme. Vi önskar att det inte blir så för barnens skull.  Att föräldrar samt mor- och farföräldrar förstår att det är viktigt att vara nykter, så att man på ett tryggt sätt har förmåga att ansvara för barn och barnbarn.

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka alkohol men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras.  Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Vi vet att många tycker att det är naturligt att dricka alkohol i sociala sammanhang. När barn finns med är det ändå säkrast att vuxna avstår. Trygghet för barnen behöver vara det man väljer i första hand!

Minst 320.000 barn i Sverige påverkas negativt av att föräldrar dricker för mycket alkohol, enligt en undersökning av CAN. Dessa barn är ofta duktiga på att visa upp en fasad som döljer hur de mår. De anpassar sig till omgivningen och talar inte om hur det står till hemma.

De barn som klarar sig bäst trots krångel i familjen, gör det för att en vuxen person i närmiljön, ser och pratar med dem. Om din magkänsla signalerar att ett barn inte har det så bra, ta den känslan på allvar, oftast stämmer det.

Vuxna som upplevde svårigheter som barn återkommer ofta till varför ingen reagerade, varken släktingar, grannar, skola och ledare för fritidsverksamheter. Därför är det så värdefullt att vi ser och visar omsorg om dessa barn, det kan betyda så mycket!

Per-Olof Svensson
Blå Bandet, sveriges Blåbandsförbund
Organisationssekreterare

Nykter sommar banner

Blå Bandets Owe Ranebäck: Intressant att socialutskottet instämmer i den kritik som vi framförde i vår kommentar i nyhetsbrev nr 6 2021 efter att propositionen överlämnats till riksdagen. Vi skrev följande: ”…på alkohol- och narkotikaområdet är den lika tandlös som den förra. Orden ”minska” och ”överväga” är ord som ofta används. Men hur det ska gå till (…) får man inte veta.”

onsdag, 02 juni 2021 16:21

Ny barnbok: Fjärilar i magen

Så här fin är första barnboken som vi på ”Jag Ser” har översatt från norska. Vi är jätteglada över att vi har fått så fina resurser, av Blå Kors Norge, att dela med oss av.

Boken ”Fjärilar i magen” är tänkt som ett stöd i samtal med barn om olika känslor. Svetlana som  skrivit boken har vävt ihop en fin och spännande berättelse med vad olika känslor heter, hur det kan kännas och vad de kan göra med oss.

Björnen Alex har ont i magen och har gömt sig. En vuxen på skolan, en giraff, ser Alex och tar sig tid att lyssna och på ett lite annorlunda sätt nystar han i och pratar om olika känslor och varför det knutit sig magen.

Vill du ta del av en spännande stund med ett barn så rekommenderar vi att ni läser ”Fjärilar i magen” tillsammans.

CHATARINA FORSBERG projektledare "Jag ser"
Boken kostar 50 kr (+ frakt) och beställs från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rabatt vid flera ex.

Fjärlilar i magen 1 webbFjärlilar i magen 20 webb

Om du inte får det på mail, beställ gärna! Utkommer cirka var tredje vecka. Finns här i dokument.

Sida 9 av 23