logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Blå Bandets Owe Ranebäck i nyhetsbrev 14: Som bekant har två statliga utredningar tidigare kommit fram till att införandet av gårdsförsäljning av alkohol inte är förenligt med EU-rätten och skulle leda till ett avskaffande av det svenska alkoholmonopolet. Enligt en läcka från en av den tredje utredningens experter kommer denna utredning trots detta om några veckor föreslå att gårdsförsäljning, dock med starka begränsningar, ska tillåtas.

Läs heka kommentaren och 15 nyheter:

pdfNyhetsbrev_14-2021_från_Blå_Bandet__SLAN.pdf

torsdag, 04 november 2021 07:08

Dzemal Sabovic utsedd till årets förebyggare

Dzemal Sabovic får CAN:s pris för sitt stora samhällsengagemang och att han alltid värnar individen. Utmärkelsen offentliggjordes vid konferensen Förebygg.nu som sändes från Regionens hus i Göteborg.

Dzemal Sabovic fanns inte på plats men genom en video sändes ett tacktal där han betonande att han inte är ensam om äran.

- Det känns som om jag vunnit guldskålen i fotbolls-VM. Jag har mitt lag att tacka för utmärkelsen, säger han.

När Ale kommun tog del av CAN:s drogvaneundersökning 2019 insåg de att något behövde göras.

- Vi har bland annat tagit fram ett ramverk för det lokala ANDT-arbetet och ett årshjul för vad som ska göras. Varje år kommer en ny generation tonåringar och tonårsföräldrar.

- Föräldrar i samverkan är den bästa förebyggande metoden, sa Dzemal Sabovic. 

PER-OLOF SVENSSON

Motivering: pdfCAN-pris_Årets_förebyggare_2021.pdf

Dzemal Sabovic, utsedd  till årets förebyggare. Foto: Jonas Termén/Ale kommun

Dzemal Sabovic Foto Jonas Termén Ale kommun webb

Umeå kommun får CAN:s pris för sin höga närvaro och långsiktighet i det ANDTS-förebyggande arbetet. Utmärkelsen bekräftades med vandringspris, diplom och blommor vid konferensen Förebygg.nu som sändes från Regionens hus i Göteborg med 900 deltagare digitalt.

På plats fanns föredragshållare, moderatorer, arrangörsfunktionärer, teknisk personal samt några få journalister. Vidare två representanter för Umeå kommun, Seth Åberg, processledare för det brotts- och drogförebyggande arbetet och Leif Lundin, socionom, alkohol- och drogrådgivning ”Ingången” samt prisutdelaren, Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Umeå Förbyggande kommun webb

Representanter för Umeå kommun på plats vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg. Seth Åberg och Leif Lundin. Foto Per-Olof Svensson

Vandringspriset är en fågelstatyett som kommunen får ta hand om till nästa år.

- Vi ska lära den att flyga, sa Leif Lundin.

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå, deltog digitalt och tackade för utmärkelsen. Han betonade den samverkan som har gett underlag till att bli ”Årets förebyggande kommun”.

- Ska staden växa hållbart så innefattar det även socialt. Helt avgörande är att jobba tillsammans. Vi har jobbat nära såväl polis som föreningsliv och företag. Nu kan vi visa upp priset i skolorna och för alla andra i samhället, så att de får se att de faktiskt blir uppmärksammade för det arbete som de gör varje dag.

Hans Lindberg framhöll att kommunen tidigt bestämde sig för att ta upp kampen mot narkotika och betonade att utmärkelsen stärker det fortsatta förebyggande arbetet.

Samverkan mellan olika aktörer var också något som lyftes på plats i Göteborg:

- Vi samverkar och hämtar inspiration även från andra kommuner och regioner, säger Leif Lundin.

Även om mycket fungerar bra så finns det även i denna kommun, barn och unga som far illa.

- Nu kanske vi behöver tänka mer på riskgrupper. Då blir den stora utmaningen att inte tappa fart i det vi redan gör, utan fortsätta att göra det bra samtidigt som vi vänder oss mot nya grupper, sa Seth Åberg.

Efter avslutad prisutdelning och fotografering fick Blå Bandet en pratstund med pristagarna och de fick frågan om de känner till Blå Bandet. Svaret blev positivt och nämnde Blåbandslokalen (som dock inte längre finns kvar i Umeå) samt att Ann-Marie Lindgren är verksam i Blå Bandet.

Det var väldigt annorlunda att vara på plats vid årets Förebygg.nu som i vanliga fall lockar 700-800 deltagare och en mängd organisationer som får möjlighet att visa upp sin verksamhet. Nu var vi få på plats men samtidigt fint att träffa både de jag känner sedan tidigare och nya, som pristagare och föreläsare.

PER-OLOF SVENSSON

Motivering: pdfCAN-pris_Årets_förebyggande_kommun_2021.pdf

Nyheter sammanställda av Owe ranebäck.

Internationella Blå Korset, där Sveriges Blåbandsförbund är medlem, har under två dagar hållit digitalt möte. Till ny president valdes Jahn Reinhard, Tyskland. Ingalill Söderberg, Sverige, omvaldes till ledamot i nätverkskommittén.

Albert Moukolo, Schweiz, avgick som president och i sitt avslutningstal framhöll han särskilt Blå Bandet i Sverige:

”Jag riktar ett särskilt tack till Blå Bandet i Sverige som öppnade mina ögon för de problem som alkohol orsakar”.

Normalt arrangeras det internationella mötet vart fjärde år och skulle ha arrangerats i Sydafrika förra året. På grund av pandemin flyttades det ett år och blev digitalt. Ingalill Söderberg har varit ledamot sedan 2012 och fick förnyat förtroende.

Utöver val av nätverksstyrelse behandlades bokslut, budget, verksamhetsplan och policydokument. Från Sveriges Blåbandsförbund var Per-Olof Svensson ombud.

Klicka på rubrik för att komma till länk!

Klicka på rubrik för att komma till länk!

Redaktören Owe Ranebäck med budgetkommentar: Att förebygga ANDT-skador är inte regeringens bästa gren

15-17 oktober 2021 eller 12-14 november, Västerbacken Holmsund. Arr: Västerbottens Blåbandsdistrikt & NBV. Mer info: Se inbjudan!

Det skriver Owe Ranebäck i ledaren för nyhetsbrevet.

Sida 8 av 23