logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

På dessa hemsidor sidor får du bra information!

måndag, 01 februari 2021 14:43

Nyhetsbrev 2 med fakta, argument och debatt

Nyhetsbrevets redaktör Owe Ranebäck: Nerikes Allehanda är numera en av de få tidningar i Sverige som på ledarplats vågar tala klarspråk om alkoholens roll i samhället. Det tackar vi för!

Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, försämrar immunförsvaret och ökar därmed risken för att insjukna i Covid-19. Detta framgår av den färska rapporten ”Alkohol och coronapandemin” som släpptes 26 januari 2021.

Rapporten är författad av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

- Alkoholen ökar även spridningen av coronaviruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare.

- Myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Detta gäller särskilt äldre, överviktiga, diabetiker, rökare samt personer med luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

- Med denna forskningsrapport vill vi lyfta vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot coronapandemin, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare och fortsätter:

- Det har tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid.

”Alkoholen och coronapandemin” är den senaste forskningsrapporten i rapportserien om alkoholen och samhället som getts ut årligen sedan 2013 och som samlar befintlig forskning kring alkoholens påverkan på samhället.

Rapporten finns tillgänglig via:

https://blabandet.se/aktuellt/item/1120-ny-forskningsrapport-alkohol-och-coronapandemin

Blå Bandet är en av flera organisationer som initierat rapporten som är författad av en sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

måndag, 18 januari 2021 14:15

Tips på studiematerial

Här hittar du studiematerial till digitala studiecirklar.

måndag, 18 januari 2021 14:11

Starta en studiecirkel på distans!

Ibland och särskilt nu under Coronapandemin behöver en studiecirkel vara på distans. NBV hjälper dig!

Uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll” som Blå Bandet är en viktig del av blir av i år också. 

torsdag, 14 januari 2021 15:39

Årets första nyhetsbrev!

13 nyheter i sammanfattning av redaktören Owe Ranebäck.

Han intervjuades i tidningen Blå Bandet om negativa erfarenheter och hur han nu vill bidra till alkhoholfri livsstil. Nu finns ett samtal med Moa Gürbüzer.

Tidningen behöver inte laddas ned utan du bläddrar och läser den direkt via skärm.

Sida 7 av 18