logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Panelsamtalet kring gårdsförsäljning av alkohol visade tydligt på olika åsikter. Susanne Jensen, Blå Bandets förbundsordförande, var naturligtvis emot med tydligt understöd från Susanne Nyström, ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs tidning. En annan ledarskribent var tydligt för gårdsförsäljning, Max Eskilsson, Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda.

Susanne Jensen var inbjuden att medverka av arrangören ”Skafferiet Debatt” och arrangerades i ”Tomorrow´s trädgård under Almedalsveckan i Visby. Övriga medverkande var Emma Serner, vingårdsägare och Stina Algotson VD BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

.Gårdsdebatt webb 2

Moderator Anders Rydell frågade Emma Serner vad en gårdsförsäljning skulle betyda?

- Framförallt ett ovärderligt möte med kunden, att kunna förklara varför vi jobbar som vi gör och varför den kostar och smakar som den gör.

Varför tror ni att man vill ha en tredje utredning, frågade Anders Rydell?

- Det är privata vinstintressen som vill ha men jag ser kopplingen mellan Systembolaget och folkhälsan som viktigare, svarade Susanne Jensen.

- Det är många fler aktörer som vill sälja, svarade Stina Algotson.

Max Eskilsson konstaterade att Liberaler och Kristdemokrater har svängt till en mer positiv hållning och att det var en viktig förutsättning för att riksdagen skulle regeringen i uppdrag att göra en tredje utredning.

- Det skulle skapa större förutsättningar för en sund politik kring näring och dryckeskultur.

Susanne Nyström håller med om den politiska svängningen men ansåg att det är resursslöseri att lägga skattepengar på ytterligare en utredning, då två tidigare slagit fast att det inte är förenligt med EU att kunna behålla vårt Systembolagsmonopol.

Max Eskilsson höll inte med utan ansåg att det behöver utredas från nya vinklar som inte undersökts.

Susanne Jensen lyfte barnperspektivet, hon förstår näringslivsintressen men folkhälsan väger över.

- Det är en konflikt i grunden, framhöll Susanne Nyström, näringen vill släppa alkoholen fri och socialpolitiskt finns skäl att hålla tillbaka, det blir ett vägval.

Nu reagerade Stina Algotson som menade att det bara handlar om att köpa en flaska vin. Susanne Jensen kontrade med att det för henne och Blå Bandet är frågan större än så:

- Vi får inte underskatta faran.

Anders Rydell gav en tydlig fråga till Max Eskilsson: ”Är du för en avveckling av Systembolaget?”

- Ja, absolut, det är en orättvis tillgång till alkohol.

Moderator Ander Rydell avslutade med frågan om hur det se ut om tio år?

- Att vi har vunnit mark som det gjorts med tobak, svarade Susanne Jensen, Blå Bandets förbundsordförande.

- Jag tror att vi har gårdsförsäljning under strikta former, svarade Stina Algotson, VD BFUF.

- Vi har gårdsförsäljning och vi dricker på ett annorlunda sätt, svarade Emma Serner, vingårdsägare.

- Jag tror inte vi har gårdsförsäljning men mer närproducerat på Systembolaget, svarade Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs tidning.

- Jag tror vi har någon form av gårdsförsäljning, svarade Max Eskilsson, Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda.

Det var uppfriskande med en debatt med klara skiljelinjer men som ändå höll en god och respektfull ton. För en del väger närings- och egna intressen tyngre och för andra är folkhälsan viktigare. Efter debatten intervjuades Susanne Jensen av Sveriges Radio.

PER-OLOF SVENSSON text & foto

Gårdsdebatt intervju webb 1

torsdag, 28 juni 2018 21:39

Blå Bandet presenteras internationellt

Varje månad presenteras en av Blå Korsets medlemsorganisationer. Juli är det Blå Bandet.

"Gårdsförsäljning av vin kan tyckas harmlöst och idylliskt. Men priset för alkoholism är högt. Vi måste koppla samman då och nu i den svenska alkoholpolitiken", skriver författaren Susanna Alakoski i Dagens Nyheter.

Vid Våra Gårdars ombudsmöte (årsmöte) nyvaldes Rickard Bäckström (Umeå Bf) och Bo Carlsson (Tegnebol Bf) till styrelsen. Ingalill Söderberg (Södertörns Bf) omvaldes.

En EU-gemensam lag:  ”Dataskyddsförordningen” (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). Sveriges Blåbandsförbund (i dagligt tal ”Blå Bandet”) värnar om din personliga integritet.

Alliansspartiernas och SD:s riksdagsledamöter (177 stycken) får varsitt vykort med uppmaning att rösta nej till socialutskottets förslag att ge regeringen i uppdrag att arbeta för ett införande av gårdsförsäljning av alkohol. Övriga partiers riksdagsledamöter förväntas rösta nej.

RÄDDA SYSTEMBOLAGET
Gårdsförsäljning av alkohol hotar Systembolaget!
Det har två utredningar som gjorts tidigare kommit fram till. Ändå vill nu socialutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ändå arbeta för att öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol.
Rösta nej till socialutskottets förslag!
EU gav Sverige ett undantag genom att få behålla försäljningsmonopolet: Systembolaget
Om vårt land beslutar att öppna upp för fler försäljningsställen, lägger vi krokben på oss själva!
Då kommer vi med största sannolikhet att få se fler butiker än Systembolaget som säljer alkohol - ett direkt hot mot vår folkhälsa.
Styrelsen för Sveriges Blåbandsförbund - Blå Bandet

Vykortskampanj gårdsförsäljning version webb 1Vykortskampanj gårdsförsäljning version webb 2

fredag, 13 april 2018 15:11

Pressmeddelande från SLAN

Gårdsförsäljning mitt i stan

fredag, 13 april 2018 07:37

Pressmeddelande från Blå Bandet:

Hög risk att riksdagen ger regeringen i uppdrag att arbeta för gårdsförsäljning av alkohol

Blåbandsförbundet och i ledare i tidningen Blå Bandet har varnat för att frågan inte är död. Tyvärr har vi rätt och nu går det undan, när socialutskottet föreslår detta.

Stiftelsen Ansvar för framtiden (SAFF) bidrar med 500.000 kr per år i fem år till "Blå Bandets utvecklingsresa inför 2020-talet". På fem år ger det hela 2,5 miljoner kr i stöd.

Sida 6 av 11