logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Våra Gårdar har utsett Tibro Blåbandsförening till Årets Våra Gårdar-lokal. Föreningen har under många år lyckats med utmaningen att utveckla och utöka verksamheten samtidigt som man lyckats behålla även den mer traditionella Blåbandsverksamheten.


Våra Gårdars styrelse har utsett Tibro Blåbandslokal i Tibro till årets Våra Gårdar-lokal 2018.
Våra Gårdars motivering för utmärkelsen lyder:
”I Blåbandsföreningens hus i Tibro pågår en livlig aktivitet alla dagar i veckan. Föreningen har under många år lyckats med utmaningen att utveckla och utöka verksamheten samtidigt som man lyckats behålla även den mer traditionella Blåbandsverksamheten.

I huset som ägs och drivs av Blåbandsföreningen i Tibro, har man återkommande integrationsverksamhet som även uppmärksammats av kommunen och inom Blåbandsrörelsen. Det är en blandning av familjeaktiviteter med möjlighet att lära sig svenska språket och hur samhället fungerar, tillsammans med föreningens medlemmar, som utvecklats och blivit framgångsrik.

Blåbandsföreningen hus i Tibro är ett mycket bra exempel på hur våra föreningsdrivna samlingslokaler utgör grunden för en trygg mötesplats, där en för lokalsamhället viktig och uppskattad verksamhet möjliggörs”

Våra Gårdars förbundsstyrelse vill framföra ett stort Grattis till Tibro Blåbandsförenings hus som härmed utses till Årets Våra Gårdar-lokal 2018.

Med utmärkelsen följer ett kulturprogram motsvarande 5000 kr samt resa och boendekostnaden för två av föreningens ombud till Våra Gårdars ombudsmöte 2020!

Grattis från Våra Gårdars förbundsstyrelse och personal!
För Våra Gårdar

Thomas Olli
VD

Därför behövs ekonomiskt stöd – ge bidrag till Blåbandsgåvan! Sveriges Blåbandsförbund:
Swish 123 180 81 20 plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321

Blabandsgavan webb

måndag, 20 augusti 2018 11:01

Emil Gillsberg nyanställd i Blå Bandet

Emil Gillsberg, Mora, är anställd av Blåbandsförbundet som verksamhetsstrateg och börjar den 1 september.

tisdag, 10 juli 2018 19:04

Inspelningar från Soberian

Flera semniarier/samtal i Soberian spelades in, klicka på rubriken så får du hela denna text med länk.

Panelsamtalet kring gårdsförsäljning av alkohol visade tydligt på olika åsikter. Susanne Jensen, Blå Bandets förbundsordförande, var naturligtvis emot med tydligt understöd från Susanne Nyström, ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs tidning. En annan ledarskribent var tydligt för gårdsförsäljning, Max Eskilsson, Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda.

Susanne Jensen var inbjuden att medverka av arrangören ”Skafferiet Debatt” och arrangerades i ”Tomorrow´s trädgård under Almedalsveckan i Visby. Övriga medverkande var Emma Serner, vingårdsägare och Stina Algotson VD BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

.Gårdsdebatt webb 2

Moderator Anders Rydell frågade Emma Serner vad en gårdsförsäljning skulle betyda?

- Framförallt ett ovärderligt möte med kunden, att kunna förklara varför vi jobbar som vi gör och varför den kostar och smakar som den gör.

Varför tror ni att man vill ha en tredje utredning, frågade Anders Rydell?

- Det är privata vinstintressen som vill ha men jag ser kopplingen mellan Systembolaget och folkhälsan som viktigare, svarade Susanne Jensen.

- Det är många fler aktörer som vill sälja, svarade Stina Algotson.

Max Eskilsson konstaterade att Liberaler och Kristdemokrater har svängt till en mer positiv hållning och att det var en viktig förutsättning för att riksdagen skulle regeringen i uppdrag att göra en tredje utredning.

- Det skulle skapa större förutsättningar för en sund politik kring näring och dryckeskultur.

Susanne Nyström håller med om den politiska svängningen men ansåg att det är resursslöseri att lägga skattepengar på ytterligare en utredning, då två tidigare slagit fast att det inte är förenligt med EU att kunna behålla vårt Systembolagsmonopol.

Max Eskilsson höll inte med utan ansåg att det behöver utredas från nya vinklar som inte undersökts.

Susanne Jensen lyfte barnperspektivet, hon förstår näringslivsintressen men folkhälsan väger över.

- Det är en konflikt i grunden, framhöll Susanne Nyström, näringen vill släppa alkoholen fri och socialpolitiskt finns skäl att hålla tillbaka, det blir ett vägval.

Nu reagerade Stina Algotson som menade att det bara handlar om att köpa en flaska vin. Susanne Jensen kontrade med att det för henne och Blå Bandet är frågan större än så:

- Vi får inte underskatta faran.

Anders Rydell gav en tydlig fråga till Max Eskilsson: ”Är du för en avveckling av Systembolaget?”

- Ja, absolut, det är en orättvis tillgång till alkohol.

Moderator Ander Rydell avslutade med frågan om hur det se ut om tio år?

- Att vi har vunnit mark som det gjorts med tobak, svarade Susanne Jensen, Blå Bandets förbundsordförande.

- Jag tror att vi har gårdsförsäljning under strikta former, svarade Stina Algotson, VD BFUF.

- Vi har gårdsförsäljning och vi dricker på ett annorlunda sätt, svarade Emma Serner, vingårdsägare.

- Jag tror inte vi har gårdsförsäljning men mer närproducerat på Systembolaget, svarade Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs tidning.

- Jag tror vi har någon form av gårdsförsäljning, svarade Max Eskilsson, Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda.

Det var uppfriskande med en debatt med klara skiljelinjer men som ändå höll en god och respektfull ton. För en del väger närings- och egna intressen tyngre och för andra är folkhälsan viktigare. Efter debatten intervjuades Susanne Jensen av Sveriges Radio.

PER-OLOF SVENSSON text & foto

Gårdsdebatt intervju webb 1

torsdag, 28 juni 2018 21:39

Blå Bandet presenteras internationellt

Varje månad presenteras en av Blå Korsets medlemsorganisationer. Juli är det Blå Bandet.

"Gårdsförsäljning av vin kan tyckas harmlöst och idylliskt. Men priset för alkoholism är högt. Vi måste koppla samman då och nu i den svenska alkoholpolitiken", skriver författaren Susanna Alakoski i Dagens Nyheter.

Vid Våra Gårdars ombudsmöte (årsmöte) nyvaldes Rickard Bäckström (Umeå Bf) och Bo Carlsson (Tegnebol Bf) till styrelsen. Ingalill Söderberg (Södertörns Bf) omvaldes.

En EU-gemensam lag:  ”Dataskyddsförordningen” (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). Sveriges Blåbandsförbund (i dagligt tal ”Blå Bandet”) värnar om din personliga integritet.

Alliansspartiernas och SD:s riksdagsledamöter (177 stycken) får varsitt vykort med uppmaning att rösta nej till socialutskottets förslag att ge regeringen i uppdrag att arbeta för ett införande av gårdsförsäljning av alkohol. Övriga partiers riksdagsledamöter förväntas rösta nej.

RÄDDA SYSTEMBOLAGET
Gårdsförsäljning av alkohol hotar Systembolaget!
Det har två utredningar som gjorts tidigare kommit fram till. Ändå vill nu socialutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ändå arbeta för att öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol.
Rösta nej till socialutskottets förslag!
EU gav Sverige ett undantag genom att få behålla försäljningsmonopolet: Systembolaget
Om vårt land beslutar att öppna upp för fler försäljningsställen, lägger vi krokben på oss själva!
Då kommer vi med största sannolikhet att få se fler butiker än Systembolaget som säljer alkohol - ett direkt hot mot vår folkhälsa.
Styrelsen för Sveriges Blåbandsförbund - Blå Bandet

Vykortskampanj gårdsförsäljning version webb 1Vykortskampanj gårdsförsäljning version webb 2

Sida 5 av 11