logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 10 april 2019 15:59

Om Systembolagets monopol i nyhetsbrev 7

En majoritet av befolkningen tycker att Systembolaget är bra. Trots detta väcker nu flera tidningsledare frågan om att avskaffa försäljningsmonopolet.

Blå Bandet, förbundet, är med i debattinlägget genom förbundsordförande Susanne Jensen. Länk:

Owe Ranebäck: Äntligen! Det är helt orimligt att en dryck, med en alkoholhalt som starköl och som riktar sig form och färg till barn och unga, har fått säljas fritt i dagligvaruhandeln. Men bättre sent än aldrig. Nu kan vi hoppas att Systembolaget avstår från att ta in denna produkt i sitt sortiment.

pdfFAD_Nyhetsbrev_nr_6-2019.pdf

Efter att marijuana legaliserades i amerikanska delstaten Washington med start 2014, har användningen av narkotika och alkohol ökat bland gravida och småbarnsmammor med drogberoendeproblem. Läs mer i nyhetsbrev 5.

Om Tullverket och fler nyheter i nummer 4.

”Jag ser ”för att upptäcka och hjälpa barn som växer upp i krångliga familjer. Blå Kors Norge erbjuder ett färdigt material.
Dock behövs pengar till översättning, bildrättig-heter och tryckkostnader. Under februari-mars görs en särskild insamlingsatsning.
Välkommen med ditt bidrag!

Plusgiro: 13683-8 Bankgiro 5520-132 Swish 1231808120
Meddelande: ”Jag ser”

Blåbandsgåvan Jag ser webb

söndag, 24 februari 2019 10:40

Halverat statsbidrag på sex år

Blåbandsförbundet har det svårt när det gäller statsbidrag från Socialstyrelsen. Sedan år 2013 har bidraget halverats och är nu på 400.000 kr för 2019. Detta innebär att medlemsavgifter och frivilliga gåvor blir ännu mer viktiga för att kunna bedriva verksamhet.
2013 fick förbundet 800.000 kr i statsbidrag, detta sänktes två år senare med 200.000 kr. Till år 2016 skars ytterligare 100.000 kr bort och bidraget landade på 500.000 kr som låg kvar på samma nivå året därpå. För år 2018 var det åter dags, minskning med 50.000 kr och det fortsatte med samma minskning för 2019 och innebär att bidraget nu är 400.000 kr.
Detta innebär att grundförutsättningarna för att driva ett nationellt förbund är ansträngt. Dessutom bygger statsbidraget på projekt så det är medlemsavgifter, lotterier och gåvor som i ännu större utsträckning behövs för att förbundet ska kunna driva grundläggande basverksamhet.
Genom SAFF, Stiftelsen Ansvar för framtiden, får förbundet ett avgörande bidrag på 500.000 kr per år under fem år för att utveckla verksamheten. För detta är Emil Gillsberg anställd som verksamhetsstrateg. Men utöver SAFF-bidraget behöver förbundet skjuta till egna pengar till verksamhet.
Detsamma gäller NBV:s hand i hand för fler, där NBV-förbundet bekostar anställningen för Nadifo Aden som arbetar som verksamhetsutvecklare i Spånga-Tensta området. Utöver lönen som NBV står för behöver Blåbandsförbundet bidra med verksamhetspengar.
Dessa satsningar är mycket positiva då det hjälper till att utveckla Blå Bandets verksamheter. Till att bli mer synliga och nå ännu fler människor med bra verksamheter och information om värdet att avstå från alkohol och andra droger, för sin egen hälsas skull och för sin omgivning med barn och unga.
PER-OLOF SVENSSON

Blå Bandet ingår i ledningsgruppen genom Per-Olof Svensson tillsammans med SLAN Håkan Eriksson och CAN Daniel Carlryd.

Soberian inbjudan 2019 1Soberian inbjudan 2019 2

 

tisdag, 12 februari 2019 13:46

Ny info-broschyr om Blå Bandet

Nu finns en helt ny info-broschyr om Blå Bandet!

måndag, 11 februari 2019 11:12

Fakta - argument - debatt: Nyhetsbrev 3

Inköpsresor av Cannabis till Danmark och mycket mer i årets tredje nyhetsbrev.

Sida 3 av 11