logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Rikskonferens

pdfRikskonferens_2017_-_info__program.pdf

Anmälan och ombudsfullmakt är ifyllningsbar. Beroende på vad du har för PDF program behöver du ibland först spara den på egen dator. Sedan kan du fylla i, spara igen, och skicka anmälan som bifogad fil.

pdfRikskonferens_2017_-_anmälan.pdf

pdfOmbudsfullmakt_rikskonferens_2017.pdf

 

 

Blåbandsförbundets rikskonferenskommer att arrangeras 18-20 augusti i år på Blå Bandets folkhögskola Helliden i Tidaholm.

Tidpunkten är ovanlig, de senaste rikskonferenserna har arrangerats under midsommar tillsammans med ungdomsförbundet. I år har de önskat att inte ha ett samordnat arrangemang, då de endast kommer att ha midsommarläger och sitt förbundsårsmöte i oktober.

Blåbandsförbundet har inte alltid haft sina rikskonferenser under midsommar och vid ett möte mellan förbund och distrikten uttrycktes önskemål om annan tidpunkt.

Ursprungligen skulle Stockholms Blåbandsdistrikt ha varit värd och då med naturligt centrum med Blå Bandets konferens Princess Hall i Stockholm. Boende skulle dock innebära en del resor och andra praktiska svårigheter. Alternativet var att förlägga hela rikskonferensen på t.ex. en folkhögskola i länet.

Gemensamt har förbundet och distriktet kommit överens om att det är bättre att det arrangeras på Blå Bandets egen folkhögskola.

Förbundets årsmöte kommer att starta tidigt lördag förmiddag, så det rekommenderas att komma under fredagen. Under kvällen träffas ”Gammeluvarna”. Årsmöten blir det även för Hellidens folkhögskoleförening samt Blåbandsungdomens fjällstugeförening. Underhållning blir det bl.a. med ”Kristina från Duvemåla.”
PER-OLOF SVENSSON